Aangesloten bij

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Purplesnow groepsreizen wintersport is aangesloten bij de Stichting Garantie Reisgelden, SGR (lidmaatschapsnummer 3704). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Klik hier voor de volledige garantieregeling van SGR.

Stichting Keurmerk Touringcar Bedrijf (SKTB)

Purplesnow werkt alleen samen met touringcarbedrijven in Nederland die lid zijn van het SKTB, Stichting Keurmerk Touringcar Bedrijf. Deze stichting stelt onder andere eisen op het gebied van veiligheid en comfort van de touringcars, vakbekwaamheid van chauffeurs, strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en verplichte adequate verzekeringen bij calamiteiten. Bedrijven die lid zijn van de SKTB worden regelmatig geïnspecteerd en gecontroleerd door onder andere de Rijksdienst voor het wegverkeer. Het lidmaatschap wordt ieder jaar opnieuw toegekend.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Meer informatie vind je op: www.vvkr.nl .